In een tijd waarin overheidsinstanties soms onbedoeld schade kunnen toebrengen aan burgers, staat jurist en oprichter Benjamin Jozef Aras op als verdediger van de kwetsbare burger. Zijn initiatief, VeiligVerklaring, heeft als missie het inzicht vergroten in mogelijke registraties in overheidsregisters, met speciale aandacht voor het bestrijden van onterechte en discriminerende vermeldingen.

De Noodzaak van Transparantie

Te midden van nieuwsberichten over onrechtvaardigheden, zoals de toeslagenaffaire, is de behoefte aan transparantie en bescherming van individuele rechten evident. Benjamin benadrukt de cruciale rol van inzage in overheidsregisters, waar beslissingen vaak buiten het medeweten van betrokkenen worden genomen, met potentieel verstrekkende gevolgen voor hun levens.

“We willen de kwetsbare burger een stem geven en hen in staat stellen op te komen voor hun rechten,” zegt Benjamin. “Veel mensen zijn zich niet bewust van hun registratie in bepaalde lijsten en begrijpen niet welke impact dit kan hebben op hun dagelijks leven.”

Achterliggende Problematiek

Benjamin wijst op het gebruik van algoritmes door overheidsinstanties, zoals gemeenten, de Belastingdienst en het UWV, om fraudelijsten op te stellen. Deze lijsten kunnen criteria bevatten zoals afkomst, woonwijk, tweede nationaliteit, religie en politieke voorkeur, waardoor een systeem ontstaat dat onbedoeld discriminatie bevordert.

“De toeslagenaffaire is slechts het topje van de ijsberg,” merkt Benjamin op. “Veel burgers realiseren zich niet dat ze op dergelijke risicolijsten belanden en ervaren de gevolgen pas als het te laat is.”

Principes en Missie van VeiligVerklaring

VeiligVerklaring baseert zich op het geloof in de rechtsstaat en de bescherming van de kwetsbare burger. Het bedrijf streeft naar transparantie, rechtvaardigheid en actieve betrokkenheid van mensen bij het waarborgen van hun rechten.

“Wij geloven dat iedereen recht heeft op een eerlijke behandeling en het respecteren van privacy,” benadrukt Benjamin. “Onze missie is om de burger te helpen zich te verdedigen tegen onrechtmatige registraties en te strijden voor een eerlijke samenleving.”

Toegevoegde Waarde van VeiligVerklaring

VeiligVerklaring biedt gespecialiseerd onderzoek om vast te stellen of individuen onterecht zijn geregistreerd. Met toestemming van de cli├źnt wordt bezwaar aangetekend tegen onjuiste registraties, waarbij het team van juridische experts ervaring heeft in het aanvechten van dergelijke situaties.

“We willen een verschil maken door mensen bewust te maken van hun rechten en hen de tools te geven om deze te verdedigen,” zegt Benjamin. “VeiligVerklaring staat voor een samenleving waarin iedereen gelijk wordt behandeld en waar rechtvaardigheid zegeviert.”

Het interview met Benjamin Jozef Aras illustreert dat VeiligVerklaring niet alleen een juridisch initiatief is, maar een beweging die streeft naar een rechtvaardigere samenleving. Met een diepgeworteld geloof in de rechtsstaat en het beschermen van de meest kwetsbaren, is Benjamin vastberaden om de stem van de burger te versterken en onrecht aan de kaak te stellen. VeiligVerklaring is daarmee niet alleen een dienstverlener, maar een krachtig instrument voor het waarborgen van individuele rechten en het bestrijden van discriminerende praktijken.